Uzyskaj dostęp

do treści poradnika, wspomagającego pracę osób odpowiedzialnych za system przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Dokumentacja:

Teczka procedur przeciwdziałania przemocy w rodzinie
(wersja elektroniczna)

Kup poradnik

Dokumenty

Asystent rodziny
Zadania gminy
Procedura Niebieskiej Karty
Zespoły interdyscyplinarne i grupy robocze
 1. Ankieta dotycząca przekonań na temat przemocy domowej Cyberprzemoc - zasady bezpieczeństwa korzytsania przez dzieci z Internetu
  Formy stalkingu - lista kontrolna Informacja do sądu w sprawie skazanego
  Informacja grupy roboczej do Przewodniczącego Zespołu o zakończeniu działań Karta czynności dozoru
  Kwestionariusz zagrozenia wypaleniem zawodowym Monitoring sytuacji w rodzinie
  Najważniejsze przepisy dotyczące cyberprzemocy Plan pomocy rodzinie
  Porozumienie o współpracy w zespole interdyscyplinarnym Protokół posiedzenia grupy roboczej
  Protokół posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego Regulamin Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego - wzór nr 1
  Regulamin Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego - wzór nr 2 Sprawozdanie z objęcia, przebiegu, zakończenia dozoru
  Standardy dotyczące przesłuchiwania małoletnich świadków Szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
  Test sprawdzający poziom stresu Wniosek do sądu o zbadanie sytuacji opiekuńczej małoletniego
  Wniosek o zwołanie posiedzenia grupy roboczej Wniosek o zwołanie posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego
  Zawiadomienie do zespołu interdyscyplinarnego w sprawie stwierdzenia przemocy w rodzinie Zawiadomienie organów ścigania o popełnieniu przestępstwa
 2. Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie
Ochrona danych osobowych
Odebranie dziecka
Pomoc ofiarom przemocy
Nadzór, współpraca gminy
Studia przypadku
Tajemnica zawodowa
Wolontariat
Wzory pozwów i wniosków sądowych
 1. Postępowanie cywilne
  Postępowanie karne (przygotowawcze i przed sądem)
  Postępowanie opiekuńcze
  Postępowanie przed sądem cywilnym
Ustawy
Ten serwis używa plików cookies zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza jej akceptację.